Hur och när ska du underhålla ditt platta tak? 

För att ge ditt tak en lång livslängd så krävs regelbundet underhåll. Med hjälp av dessa användbara tips kan du utföra arbetet själv. 

Varför är det viktigt att sköta underhållet av taket? 

Blad, grenar, mossa och även luftföroreningar kan blockera avrinningen på ditt tak. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla ditt tak ser du till att det håller länge.

Hösten och vintern är den tiden på året då mest skräp och mossa samlas på taket. Därför rekommenderas två inspektionsbesök per år, en gång under hösten och en gång på våren.

Vad ska du titta efter vid en takinspektion? 

Avrinningen 

Om din fastighet är belägen i ett område med mycket träd är det bra att regelbundet ta bort nedfallna löv från ditt tak och dina stuprör. Blockerade avrinningar kan hindra takets avvattningsförmåga vilket i sin tur kan orsaka en rad olika problem.

Om du har få träd i din omgivning räcker det att rengöra stuprören en gång i slutet av hösten.

Skarvar

Om takbeläggningen inte har lagts enligt konstens alla regler så kan tätskiktets skarvar släppa med tiden, vilket i sin tur kan leda till läckage. Om du upptäcker bristfälliga skarvar bör du omedelbart kontakta din lokala Derbigumentreprenör för inspektion och åtgärd.

Blåsbildning 

Blåsor som uppkommer på ditt tak kan ha olika orsaker, en av dom kan vara ett pågående läckage. Om du ser en blåsa på taket så ska du omedelbart ta kontakt med din Derbigumentreprenör för inspektion och åtgärd.

Rulla till toppen