Derbigum NT erhåller Cradle-to-Cradle certifiering i Brons

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att vi har mottagit Cradle-to-Cradle certifieringen i brons för vår unika produkt, Derbigum NT.

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att vi har mottagit Cradle-to-Cradle certifieringen i brons för vår unika produkt, Derbigum NT. Detta certifikat står som en symbol för vårt engagemang för hållbarhet och miljömedvetenhet.

Cradle to Cradle Certified är globalt erkänt som det mest auktoritativa certifieringssystemet för cirkulära produkter. Det bedömer material och produkter utifrån deras säkerhet, cirkularitet och ansvarsfullhet i fem viktiga dimensioner av hållbarhet:

1. Materialhälsa (🥉Brons)
En av de centrala aspekterna av Cradle-to-Cradle certifieringen är bedömningen av materialens hälsa och påverkan på både människor och miljön. Genom att uppnå bronscertifikatet har Derbigum NT visat sig vara en produkt med materialval som främjar hälsa och minimerar negativ inverkan.

2. Produktcirkularitet (🥇GULD)
Vår produkt har belönats med guldcertifikatet för dess imponerande cirkulära egenskaper. Cirkularitet är nyckeln till att minska avfall och främja återanvändning. Genom att Derbigum NT har uppnått guldstatus visar vi vårt åtagande för en hållbar cirkulär ekonomi.

3. Ren luft och klimatskydd (🥉Brons)
Bronsstämpeln för ren luft och klimatskydd visar på Derbigum NT:s insatser för att minska dess klimatpåverkan. Vi strävar efter att bidra till en renare luft och en mer hållbar framtid genom att minska vårt ekologiska fotavtryck.

4. Vatten- och markförvaltning (🥈Silver)
Vatten och mark är värdefulla naturresurser som måste förvaltas varsamt. Genom att erhålla silvercertifikatet för vatten- och markförvaltning bekräftar vi vårt fokus på att använda dessa resurser på ett ansvarsfullt sätt.

5. Social rättvisa (🥉Brons)
Hållbarhet handlar inte bara om miljön utan även om människorna som påverkas. Genom att belönas med bronsstämpeln för social rättvisa understryker vi vår strävan efter en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.

Derbigum NT har gått igenom noggranna bedömningar för att uppnå dessa imponerande hållbarhetscertifikat. Det är inte bara en produkt som lever upp till höga prestandastandarder, utan det är också ett bevis på vårt engagemang för att forma en mer hållbar framtid för både byggbranschen och planeten som helhet.

Här kan du läsa mer om Derbigum NT. Och här kan du läsa mer om certifieringsdetaljerna Cradle to Cradle Certified officiella webbplats.

Denna certifiering markerar ännu ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig framtid. Vi är stolta över att kunna erbjuda Derbigum NT som ett val som förenar högkvalitativ prestanda med en stark förpliktelse till planetens välbefinnande.

Derbigum NT

Rulla till toppen