Kvalitet och projekteringshjälp hänger ihop.

Det är av största vikt att man redan från starten väljer rätt lösning, samt att det
är en lösning som är funktionell och hållbar i många år framåt.
Detta bygger på saklig rådgivning och projekteringshjälp samt även tekniskt stöd för att välja den bästa tätskiktslösningen.

Detta för att få ett tak, gårdsbjälklag eller takterrass som har en lång hållbarhet och klarar de kommande miljökraven med god marginal.
Derbigum arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling av nya och hållbara tätskiktsprodukter. Derbigum strävar även efter att uppnå en hundraprocentig av återvunna och ekologiska material i samband med tillverkningen. Detta medför även att slutprodukterna kan återvinnas helt.

Men det är inte bara den inledande rådgivningen som är viktig för kvalitén i projektet. När vi utför kvalitetskontroll av tätskikten säkrar vi också att de olika delarna är utförda enligt gällande normer och eventuella fel kan åtgärdas omgående.

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon : 0416- 123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2020 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.