Malmös framtida kvarter är grönt på toppen.

Våren 2019 förväntas Skanskas projekt Citadellsstaden i Malmö stå klart med kontor, bostäder, butiker och förskola. Men för att bygga framtidens nya och Svanenmärkta kvarter krävs innovativa och hållbara lösningar, som tak från Derbigum.

I takt med Malmös rivande utveckling ökar efterfrågan på bostäder och lokaler. Ett område som blomstrat ordentligt under senare år är Universitetsholmen, där man idag hittar bland annat Malmö Universitet, Hovrätten och Malmö Live. Just nu är Skanska i full fart med att utveckla områdets nya Svanenmärkta kvarter, Citadellsstaden, vilket väntas välkomna sina första invånare och hyresgäster under våren 2019.

Smarta, bekymmersfria och återvinningsbara tak

På samtliga byggnader läggs tak från den belgiska tillverkaren av tätskikt, Derbigum, vilket stöttar visionen om ett grönt område med miljösmarta detaljer såväl ute som inne. Mårten Persson, projektledare på Skånska Tak, takentreprenör i projektet, berättar:

– Projektet i sig är väldigt komplext, med olika byggnadstyper, underjordiskt garage och ett flertal gröna tak. Det ställer i sin tur stora krav på materialet. Och här gör sig de Derbigum takmembran man valt att använda perfekta som dolda tätskikt. De är extremt starka, har en bevisat lång livslängd och är dessutom 100% återvinningsbara.

Totalt läggs ungefär 2600 kvm tak och terrasser och 2500 kvm gårdsbjälklag.

Med morgondagen i fokus

De två takmembran som används i projektet är Derbigum SP4 och Derbigum GC5. Derbigum SP4, A-klassad i Sunda Hus, är en multifunktionell takbeläggning med hög värmetålighet, som kan användas för alla ändamål och i alla typer av klimat. Materialet kräver dessutom minimalt underhåll.

Derbigum GC5, den lite tuffare familjemedlemmen, används som tätning av gårdsbjälklag och säkerställer ett optimalt skydd, med hög motståndskraft mot rörelser i underlaget och olika beläggningar.

Utöver det, beläggs tak avsedda för växtlighet med sedum från Derbigum som ett extra skydd. På så sätt kan man ytterligare säkerställa att invånare och hyresgäster i Citadellsstaden kan njuta av en skön, levande och grön vardag.

– För oss är det alltid positivt att vara involverade i komplexa projekt som fokuserar på framtiden, som Citadellsstaden. Det går hand i hand med vår ambition om att säkerställa att morgondagens takbehov uppfylls med smarta lösningar som varken kompromissar med värnandet om miljön eller kvaliteten, säger Fredrik Slättberg, sälj-och marknadschef för Derbigum, Sverige.

För mer information, kontakta: Fredrik Slättberg | Sälj- och Marknadschef, Derbigum Sverige | T +46 70 890 0780 | E-mail: fredrik.slattberg@derbigum.com

För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, kontakta: Emilia Billing | Kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +45 28499734 | E-mail: emilia@perfektapr.se

bild-1 bild-2 bild-3

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2021 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.