DERBICOAT® HP LAPFIX

Underlag med självhäftande överlapp

  • DERBICOAT HP LAPFIX är en underlagspapp bestående av en elastomerisk bitumenblandning, en glas-/polyester kompositarmering, polyetylen på undersidan och sand på ovansidan
  • DERBICOAT HP LAPFIX kännetecknas av en längsgående självhäftande överlappsskarv på över- och undersidan, som båda skyddas en silikonbelagd film (bredd 10 cm).
  • DERBICOAT HP LAPFIX är ett underlag som har utvecklats speciellt för applicering som en löst lagd eller mekaniskt fixerad flamspärr på värmekänsliga underlag och/eller som är inkompatibla med kallklistring.

Ladda ner dokument

Rulla till toppen