DERBICOAT® HP LAPFIX

Underlag med självhäftande överlapp

  • DERBICOAT HP LAPFIX är en underlagspapp bestående av en elastomerisk bitumenblandning, en glas-/polyester kompositarmering, polyetylen på undersidan och sand på ovansidan
  • DERBICOAT HP LAPFIX kännetecknas av en längsgående självhäftande överlappsskarv på över- och undersidan, som båda skyddas en silikonbelagd film (bredd 10 cm).
  • DERBICOAT HP LAPFIX är ett underlag som har utvecklats speciellt för applicering som en löst lagd eller mekaniskt fixerad flamspärr på värmekänsliga underlag och/eller som är inkompatibla med kallklistring.
Funktion

Standard (DERBIGUM SP FR)
Vattenåtervinning (DERBIGUM AQUATOP)
CO2 neutraliseradnde produkter (DERBICOLOR OLIVINE)
Takterrass (DERBIGUM SP FR)
Estetiska tak (DERBICOLOR FR)
Gröna tak (DERBIGUM SP AR)
Neutral pH-vattenåtervinning (DERBICOLOR FR)
Vita tak
Flamfri läggnig

Tätskiktstyp

Bituminösa tvålagstäckningar
Ångspärrar

Produktdatablad

Produktdatablad

MSDS

Scroll to Top