DERBICOAT® NT

Asfaltsbaserad underlagspapp med Ny ekologisk Teknologi

  • DERBICOAT NT är en asfaltsbaserad underlagspapp som är anpassad till NTs ekologiska taktäckning.
  • I kombination med DERBIBOND NT och DERBIGUM NT, erhåller man marknadens mest miljövänliga tvålagstäckning.
  • DERBICOAT NT består av en bitumenblandning från återvunna gamla bituminösa tätskikt. Den specifika blandningen med polymerer ger unika, hållbara egenskaper såväl tekniska som ekologiska.
  • DERBICOAT NT har en glas-/polyesterarmering som ger produkten hög rivhållfasthet.
Funktion

Standard (DERBIGUM SP FR)
Vattenåtervinning (DERBIGUM AQUATOP)
Cirkluära produkter (DERBIGUM NT)
CO2 neutraliseradnde produkter (DERBICOLOR OLIVINE)
Takterrass (DERBIGUM SP FR)
Estetiska tak (DERBICOLOR FR)
Gröna tak (DERBIGUM SP AR)
Neutral pH-vattenåtervinning (DERBICOLOR FR)
Ecologique végétale (DERBIPURE)
Parkeringsdäck (DERBIGUM GC)
Vita tak
Flamfri läggnig
Grunder / källare

Tätskiktstyp

Bituminösa tvålagstäckningar
Ångspärrar

Produktfordelar

Ekologiska produktfördelar
I enlighet med ISO standard 14040 (Livscykelanalys)

  • Klimatförändring* 1,8 kg CO2/m2 eller 20 % mindre i jämförelse med traditionell asfaltsbaserad underlagspapp 
  • Energianvändning* 79 M J/m2  eller 30 % mindre i jämförelse med traditionell asfaltsbaserad underlagspapp
  • Återvinning DERBICOAT NT är 100 % återvinningsbar

* Värden i överensstämmelse med ISO standard 14040 och godkänt av Ecobilan (Rapport tillgänglig på begäran)

Produktdatablad

Produktdatablad

MSDS

Scroll to Top