DERBIGUM® DMS

Snabbhärdande multifunktionellt tvåkomponents bituminöst tätskiktssystem

 • DERBIGUM DMS är ett multifunktionellt bituminöst tätskiktssystem utan flyktiga organiska föreningar (VOC). Det är utvecklat för att säkerställa snabb härdning och för att passa många möjliga tillämpningar. DERBIGUM DMS lämpar sig utmärkt för klistring av asfaltsbaserade tätskiktssystem, för försegling av överlappsskarvarna av dessa tätskiktsmattor, för att klistra isolering, som en provisorisk vattentätning samt för att jämna ut oregelbundenheter på betongunderlag.
 • DERBIGUM DMS passar perfekt in i Derbigums miljöfilosofi.
Funktion

Standard (DERBIGUM SP FR)
Vattenåtervinning (DERBIGUM AQUATOP)
Cirkluära produkter (DERBIGUM NT)
CO2 neutraliseradnde produkter (DERBICOLOR OLIVINE)
Takterrass (DERBIGUM SP FR)
Estetiska tak (DERBICOLOR FR)
Gröna tak (DERBIGUM SP AR)
Neutral pH-vattenåtervinning (DERBICOLOR FR)
Parkeringsdäck (DERBIGUM GC)
Vita tak
Flamfri läggnig

Tätskiktstyp

Bituminösa enlagstäckningar
Bituminösa tvålagstäckningar
Ångspärrar

Produktfordelar

Beskrivning av produktfördelar

 • Ett snabbhärdande multifunktionellt bituminöst tätskiktssystem utan flyktiga organiska föreningar (VOC).
 • DERBIGUM DMS är lämplig för många möjliga tillämpningar med endast EN produktsats.
 • Tack vare produktens snabbhärdande egenskap kan den användas på väldigt branta lutningar.
 • DERBIGUM DMS ger en nästan omedelbar täthetsfunktion och kan användas som en provisorisk vattentätning.
 • Det kan användas för att täta överlappsskarvarna på ett bituminöst tätskiktssystem när tätskiktet appliceras med full vidhäftning.
 • DERBIGUM DMS har en viskositet som kan justeras med DERBIGUM DMS FIBRER i enlighet med behoven på arbetsplatsen.
 • Komponenterna är fördoserade för att uppnå en perfekt blandning. Inget behov av vägning på arbetsplatsen.
 • Behållaren kan hållas öppen beroende på förhållandena på arbetsplatsen (±1h)
 • Perfekt och långvarig full vidhäftning.
 • Kan jämna till ojämnheter i underlaget.
 • Lämplig för en ”helt kall” applicering av ett taksystem (från ångspärr till det sista skiktet), vilket garanterar en högre säkerhet på arbetsplatsen.
 • DERBIGUM DMS är lämplig att använda för att fästa alla typer av isolering (inklusive expanderad polystyren – EPS).
 • Passar även för kallklistring av tätskikten på dessa isoleringar och på sarger etc.
 • Kan användas för vattentätning av detaljer och beslag.

Produktdatablad

Produktdatablad

MSDS

Scroll to Top